Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater

Forfattere

  • Ingvill Rasmusssen Universitetet i Oslo
  • Marit Kjærnsli Universitetet i Oslo
  • Fredrik Jensen Universitetet i Oslo
  • Sten Ludvigsen Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7862

Emneord (Nøkkelord):

problemløsing, samarbeid, PISA, samtaler, datamediering

Sammendrag

I PISA 2015 undersøkes elevers ferdigheter i problemløsing ved samarbeid. Problemløsing ved samarbeid er en innovativ del av PISA-undersøkelsen og kommer i tillegg til lesing, matematikk og naturfag. Den innovative delen bygger på problemer og samarbeidssituasjoner som elever i 15-årsalderen møter i og utenfor skolen. I denne prøven løser elever oppgaver og samarbeider via en forhåndsprogrammert chat i en virtuell verden. Norske elever presterer på OECD-gjennomsnittet i problemløsing ved samarbeid, mens de presterer over gjennomsnittet i lesing, matematikk og naturfag. Denne artikkelen bidrar med en diskusjon av teorien som ligger til grunn for rammeverket, oppgavene og resultatene til norske elever i lys av annen forskning om problemløsing ved samarbeid.

Nøkkelord: problemløsing, samarbeid, PISA, samtaler, datamediering

Collaborative Problem Solving in PISA 2015: A discussion of the framework and the results of Norwegian students

Abstract
Students’ skills in collaborative problem solving are tested in the 2015 PISA-survey. The collaborative problem solving test is an innovative part of the PISA-survey and appears in addition to reading, mathematics and science. This innovative part builds on problems and situations that 15 year old students encounter in and outside schools today. These skills are tested by students solving tasks and cooperating in a pre-programmed chat set in a virtual world. Norwegian students perform at the OECD-average, which is relatively weaker compared to how they perform in reading, mathematics and science. This article contributes with a discussion of the framework, tasks and Norwegian students' results in light of other research on problem solving and collaboration.

Keywords: problem solving, collaboration, PISA, discussions, computer mediated

Nedlastinger

Publisert

2020-04-22

Hvordan referere

Rasmusssen, I., Kjærnsli, M., Jensen, F., & Ludvigsen, S. (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden, 14(1), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7862

Utgave

Seksjon

Artikkel