«Vi kastet elevene ut på dypet før». Bruk av eksempeltekster i skriveopplæringen hos fire norsklærere

Forfattere

  • Gunvald Dversnes Universitetet i Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7897

Emneord (Nøkkelord):

Eksempeltekster, «Sirkelen for undervisning og læring», dialogteori, dekonstruksjon, felles tekstkonstruksjon

Sammendrag

Bruk av eksempeltekster i skriveopplæringen har historiske røtter tilbake til antikken, men fikk fornyet interesse i Australia på 1980-tallet. I denne artikkelen forteller fire norsklærere fra ungdomsskolen og den videregående skolen hvordan de har tatt i bruk eksempeltekster i skriveopplæringen etter at eksempeltekstbegrepet ble introdusert i den reviderte læreplanen fra 2013 (LK13). Artikkelen undersøker lærernes beretninger i lys av planleggingsmodellen «Sirkelen for undervisning og læring», og den konkluderer med at lærerne i mange tilfeller oppfyller intensjonene bak planleggingsmodellen. Samtidig finnes det et ikke-forløst potensiale ved bruken av eksempeltekster hos de fire lærerne, ettersom ingen av dem konstruerer tekst i fellesskap med elevene sine.

Nøkkelord: Eksempeltekster, «Sirkelen for undervisning og læring», dialogteori, dekonstruksjon, felles tekstkonstruksjon

«Earlier, we threw students in at the deep end». Use of model texts in writing instruction among four Norwegian teachers

Abstract

The didactics of model texts has ancient roots, and has received renewed interests since the 1980s, particularly in Australia. In this article, four teachers, teaching Norwegian at the lower and upper secondary school, tell how they have made use of model texts since these were introduced into writing education with the revision of the Norwegian curriculum in 2013 (LK13). Their accounts are seen in light of the planning model “Teaching Learning Cycle”. This article concludes that the teachers generally fulfill the intentions behind the planning model. At the same time, the interviews show an unfulfilled potential in the use of model texts, for instance a lack of collaborative writing.

Keywords: Model texts, “Teaching Learning Cycle”, dialogue theory, deconstruction, collaborative writing

Nedlastinger

Publisert

2020-04-22

Hvordan referere

Dversnes, G. (2020). «Vi kastet elevene ut på dypet før». Bruk av eksempeltekster i skriveopplæringen hos fire norsklærere. Acta Didactica Norden, 14(1), 20 sier. https://doi.org/10.5617/adno.7897

Utgave

Seksjon

Artikkel