Establishing Rating Scales to Assess Writing Proficiency Development in Young Learners

Forfattere

  • Gustaf Bernard Skar Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Lennart Jølle Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Arne Johannes Aasen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7909

Emneord (Nøkkelord):

skrivbedömning, skrivutveckling, bedömningsskalor, reliabilitet

Sammendrag

Writing assessment scales were developed to include functional aspects of writing proficiency in contemporary Norwegian teaching toolkits for Grades 1 to 3. This study aims to describe the process of developing empirically based, assessor-oriented writing proficiency scales and of investigating the quality of the scales. We focus on psychometric qualities, professional users’ perceptions of their quality, and the teachers’ use of the scales. Overall, the first piloted version of the scales showed indications of well-functioning scales. The results from this investigation show that it is possible to develop scales for the assessment of young children’s writing proficiency that capture the intended construct and provide a basis for reliable assessment. The investigation also found that users of the assessment tool found that it functioned well.

Keywords: writing assessment, writing development, rating scales, reliability

Upprätta bedömningsskalor för att utvärdera utvecklingen av skrivförmågan hos unga studenter

Sammanfattning

Denna artikel berör arbetet med att utveckla bedömningsskalor för bedömning av funktionell skrivförmåga i årskurs 1–3. Syftet med undersökningen var att dels beskriva arbetet med att skapa empiriskt baserade bedömar-orienterade skalor, dels att undersöka kvaliteten på dessa skalor. Det senare gjordes genom att studera skalorna psykometriska kvalitet, den kvalitet de uppfattades att ha samt lärares användning av skalorna. Sammantaget visade undersökningarna att skalorna fungerade väl, redan vid första utkast. Vidare indikerade resultaten att det var möjligt att konstruera skalor för bedömning av små barns skrivande som kunder generera reliabel bedömning samtidigt de fångade väsentliga aspekter av funktionellt skrivande. Undersökningarna indikerade också att användare av bedömningsverktygen generellt uppfattade dem som välfungerande.

Nyckelord: skrivbedömning, skrivutveckling, bedömningsskalor, reliabilitet 

Nedlastinger

Publisert

2020-04-26

Hvordan referere

Skar, G. B., Jølle, L., & Aasen, A. J. (2020). Establishing Rating Scales to Assess Writing Proficiency Development in Young Learners. Acta Didactica Norden, 14(1), 30 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7909

Utgave

Seksjon

Artikkel