“Et språk som alle andre”. Om norsk romani i samfunn og utdanning

Forfattere

  • Guro Nore Fløgstad Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7911

Emneord (Nøkkelord):

Romani, nasjonale minoritetsspråk, bruksbasert teori, lærerutdanning

Sammendrag

Norsk romani og andre nasjonale minoritetsspråk representerer en historisk norsk flerspråklighet, en form for flerspråklighet som er mindre synlig i norsk offentlighet og i norske lærerutdanninger enn annen simultan bruk av flere språk. I denne artikkelen tar jeg for meg hva vi vet om norsk romani i dag, gjennom en omfattende metastudie, ispedd observasjoner fra eget feltarbeid. Videre analyserer jeg disse observasjonene i et bruksbasert lys. Bruksbasert og annen kognitiv teori er gjerne bakteppet i profesjonsorienterte tilnærminger til språk og skole i Norge i dag, men en eksplisitt bruk av det som postuleres i denne teorien er ikke vanlig, til tross for at denne teorien har svært gode verktøy for å møte et vell av ulike former for flerspråklighet. Jeg diskuterer hvordan læreren kan benytte seg av disse innsiktene i møtet med flerspråklige elever med varierende språklig kompetanse, slik som talere av norsk romani.

Nøkkelord: Romani, nasjonale minoritetsspråk, bruksbasert teori, lærerutdanning

“A language as any other”. On Norwegian Romani in society and education.

Abstract
Norwegian Romani and other national minority languages represent the historical Norwegian multilingualism, a form of multilingualism that is less visible in contemporary Norway than the one represented by speakers of new immigrant languages. In this article, I discuss the current state of Norwegian Romani, through a metastudy of current research, combined with observations from many years of contact with the community. Furthermore, I discuss these observations in the light of usage-based theory. Usage-based and other cognitive theories form the basis of most approaches to professional linguistic practice in Norway, but seldom explicitly use it in their approach to language contact. I discuss how the teacher can use these insights in her approach to speakers with variable competence in the minority language, such as speakers of Norwegian Romani.

Keywords: Romani, national minority languages, usage-based theory, teacher education

Nedlastinger

Publisert

2020-05-11

Hvordan referere

Fløgstad, G. N. (2020). “Et språk som alle andre”. Om norsk romani i samfunn og utdanning. Acta Didactica Norden, 14(1), 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7911

Utgave

Seksjon

Artikkel