Universitetsskolen – et bud på en didaktisk orienteret forskningsbasering af læreruddannelsen

Forfattere

  • Dorthe Carlsen University College Syddanmark
  • Alexander von Oettingen University College Syddanmark

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7912

Emneord (Nøkkelord):

læreruddannelse, praksissamarbejde, forskningsbasering, forskningsbegreb, teori–praksis

Sammendrag

I disse år er både i Danmark og internationalt fokus på, hvordan læreruddannelsen på den ene side kan blive mere forskningsbaseret og på den anden side forbindes tættere til praksis. Dette fokus bygger på en forestilling om, at forskningen yder et vigtigt bidrag til uddannelsen af kommende folkeskolelærere, men også at denne forskning skal være koblet stærkt til praksis, og at den skal kunne formidles til både skolens praksis og uddannelsen. Med andre ord ekspliciteres en bestemt forestilling om, hvad forskning er og skal. I artiklen udfordres denne grundlæggende forståelse af, hvad forskning i en læreruddannelseskontekst er og skal være, og der peges på et transformatorisk forskningsbegreb der skelner mellem teori, empiri og praksis. Gennem erfaringer fra forsknings- og skoleudviklingsarbejde i Universitetsskolen vises hvordan studerende, lærere og læreruddannere gennem refleksive og transformative processer mellem teori, empiri og praksis får en mere nuanceret forståelse for skolens og uddannelsens praksis.

Nøgleord: læreruddannelse, praksissamarbejde, forskningsbasering, forskningsbegreb, teori–praksis


“The University School” – a suggestion of a more didactically oriented concept of research

Abstract
In Denmark as well as internationally, there is increasing focus on how teacher education can become on the one hand more research-based, and on the other, more closely linked to practice. This is based on the notion that research provides an important contribution to the education of future primary school teachers, while such research must be strongly linked to practice and at the same time communicable to the school, both in practice and for educational purposes. In other words, a certain idea of what research is, and which purpose it holds, is explicated. In this article, the basic understanding of the role and purpose of research in the context of teacher education is challenged, and a transformatory concept of research is outlined – one that distinguishes between theory, empirical data, and practice. Through experience from research and developmental work in the schools participating in “The University School”, students, teachers, and teacher educators are shown ways to develop a more nuanced understanding of school practices and education through reflexive and transformative processes between theory, empirical data and practice.

Keywords: teacher education, practice collaboration, research-based, concept of research, theory–practice

Nedlastinger

Publisert

2020-05-13

Hvordan referere

Carlsen, D., & von Oettingen, A. (2020). Universitetsskolen – et bud på en didaktisk orienteret forskningsbasering af læreruddannelsen. Acta Didactica Norden, 14(2), 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7912