School–University Collaboration for Facilitating In-Service Teacher Training as a Part of School-Based Professional Development

Forfattere

  • Anne Berit Emstad Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
  • Lise Vikan Sandvik Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7934

Emneord (Nøkkelord):

skole–universitetssamarbeid, partnerskap, skolebasert videreutdanning

Sammendrag

Achieving equality in school–university partnerships is challenging. In this study, we examined a school–university partnership in Norway and how the partners worked together to facilitate a school-based in-service teacher training programme. For the purposes of this investigation, we used a theoretical framework specifically developed to explore cross-sectoral collaborations in general. Participants included 135 teachers (101 from an upper secondary school and 34 from a lower secondary school) who participated in and graduated from an on-site in-service teacher training programme on “mentoring and research and development” that awarded participants 15 ECTS credits upon completing the programme. We conclude that a relationship of trust is evident in the way the partners collaborated on developing a curriculum for the programme as well as the programme design throughout the implementation of the programme. We argue that the anchoring processes seem to be of great importance in encouraging internal commitment among the different partners involved. Next, we argue the importance of ‘boundary-spanning champions’ who negotiated and renegotiated the programme design based on close dialogues with the teachers. This was important not only for the internal commitment and trust obtained, but also for the successful design of a school-based programme based on both practice and theory.

Keywords: school–university collaboration, partnership, school-based in-service training

Tilrettelegging av skolebasert videreutdanning i partnerskapssamarbeid mellom skole og universitet

Sammendrag

Å oppnå likestilling i partnerskap mellom skole og universitet er utfordrende. I denne studien undersøkte vi et partnerskap mellom skole og universitet i Norge og hvordan samarbeidspartnerne jobbet sammen for å legge til rette for et skolebasert videreutdanningstilbud. Studien bygger på et teoretisk rammeverk som er spesielt utviklet for å utforske tverrsektorielt samarbeid. Studien inkluderte 135 lærere (101 fra en videregående skole og 34 fra en ungdomsskole) som alle deltok og tok eksamen i emnet «Veiledning og FOU», som ga deltakerne 15 studiepoeng. All undervisning var lagt til egen arbeidsplass. Vi konkluderer med at samarbeidet preges av et tillitsforhold som setter sitt preg på arbeidet med utvikling av læreplanen og gjennomføring av videreutdanningen. Vi argumenterer for at forankringsprosessene ser ut til å være av stor betydning for å oppmuntre til intern forpliktelse blant de involverte partnerne. Dernest argumenterer vi for viktigheten av «grensespennende mestere» (boundary-spanning champions) som forhandlet og reforhandlet studieplanen gjennom flere dialoger med lærerne. Dette var viktig ikke bare for den interne forpliktelsen og tilliten som ble oppnådd, men også for den vellykkede utformingen av en skolebasert videreutdanning basert på både praksis og teori.

Nøkkelord: skole–universitetssamarbeid, partnerskap, skolebasert videreutdanning

Nedlastinger

Publisert

2020-05-13

Hvordan referere

Emstad, A. B., & Sandvik , L. V. (2020). School–University Collaboration for Facilitating In-Service Teacher Training as a Part of School-Based Professional Development. Acta Didactica Norden, 14(2), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7934