Teacher Competence and Equity in the Nordic Countries. Mediation and moderation of the relation between SES and achievement

Forfattere

  • Trude Nilsen University of Oslo
  • Ole Kristian Bergem University of Oslo

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7946

Emneord (Nøkkelord):

lærerkompetanse, matematikkprestasjoner, likeverd, TIMSS, modereringsmodeller, medieringsmodeller

Sammendrag

The Nordic countries are known to have small differences between schools, and educational policies that promote equity. However, there are indications that in many Nordic countries, the influence of students’ socio-economic status (SES) on achievement, has increased over the last decades. To promote equity, there is need to identify factors that may reduce this strong relation.
Teacher competence (TC) is the foundation of instruction and learning, and studies from the US and Germany have shown that competent teachers may reduce the strong influence of students’ home background on achievement. However, few studies have investigated the relation between TC and equity in Nordic countries. This study investigates whether TC may mediate and/or moderate the relation between SES and achievement in these countries.
Analyses of TIMSS grade 8 data from Norway, Sweden and Finland (N = 13 345 students) were conducted using multi-group, multi-level mediation and moderation structural equation models.
Results across the three Nordic countries show that only in Norway were some aspects of TC (specialization in mathematics, and self-efficacy in mathematical pedagogical content knowledge and mathematical content knowledge) associated with higher levels of equity. In all three countries, there were indications of unequal distributions of competent teachers to high-SES schools. These findings could have implications for educational policy and are discussed in light of the context and previous research in each country.

Keywords: teacher competence, mathematics achievement, equity, TIMSS, moderation models, mediation models

 

Lærerkompetanse og likeverd i Norden. Mediering og moderering av sammenhengen mellom SES og faglige prestasjoner

Sammendrag
De nordiske landene er kjent for å ha små forskjeller mellom skoler og en utdanningspolitikk som promoterer likeverd. Likevel, forskning indikerer at betydningen av elevens hjemmebakgrunn eller sosio-økonomiske status (SES) for deres faglige prestasjoner, har økt de siste tiår i mange nordiske land. For å kunne motvirke en slik utvikling, er det behov for å identifisere faktorer som kan redusere den sterke relasjonen mellom SES og faglige prestasjoner.
Lærerkompetanse danner grunnlaget for undervisning og læring, og forskning fra USA og Tyskland har vist at lærere med høy kompetanse kan redusere den sterke påvirkningen av elevers hjemmebakgrunn på deres faglige prestasjoner. Få studier har imidlertid undersøkt relasjonen mellom lærerkompetanse og likeverd i nordiske land. Denne studien undersøker om lærerkompetanse kan mediere og/eller moderere relasjonen mellom SES og prestasjoner i disse landene.
Analyser av TIMSS data fra Norge, Sverige og Finland (N = 13 345 elever) på åttende trinn ble utført med fler-gruppe, fler-nivå strukturelle ligningsmodellering med mediering- og modereringsmodeller.
Resultatene for de tre nordiske landene viste at aspekter av lærerkompetanse (spesialisering i matematikk og selvtillit i matematikkdidaktikk og matematikk) var assosiert med høyere likeverd kun i Norge. I alle tre land var det indikasjoner på en forfordeling av høy lærerkompetanse til skoler med høy SES. Disse funnene kan ha implikasjoner for utdanningspolitikk, og diskuteres i lys av konteksten samt tidligere forskning innen hvert land.

Nøkkelord: lærerkompetanse, matematikkprestasjoner, likeverd, TIMSS, modereringsmodeller, medieringsmodeller

Nedlastinger

Publisert

2020-05-25

Hvordan referere

Nilsen, T., & Bergem , O. K. (2020). Teacher Competence and Equity in the Nordic Countries. Mediation and moderation of the relation between SES and achievement. Acta Didactica Norden, 14(1), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7946

Utgave

Seksjon

Artikkel