Mind the gap: Academic vocabulary knowledge as a predictor of English grades

Forfattere

  • Kimberly Marie Skjelde Universitetet i Bergen
  • Averil Coxhead Victoria University of Wellington

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7975

Emneord (Nøkkelord):

akademisk ordforråd, testing av vokabular, engelsk som andrespråk, språkundervisning

Sammendrag

Knowledge of academic English vocabulary is necessary for Norwegian speaking upper secondary students for the completion of their English course and to qualify for university studies. General academic vocabulary occurs in academic texts across disciplines (for example, furthermore, research). The focus of this article is meaning-recognition knowledge of written academic English vocabulary and associations with English course grades. The academic sections from versions one and two of the Vocabulary Levels Test (VLT) (Nation, 1990; Schmitt et al., 2001) were administered to 134 Norwegian-speaking students aged 15 - 17. Participants were first-year upper secondary school students taking the final obligatory English course provided in the Norwegian educational context. On average, learners had high levels of meaning-recognition knowledge (80.93%). However, 58.21% failed to reach minimum mastery levels of 52/60 for the test, and results varied considerably (SD = 8.31). A Spearman correlation revealed significant associations between VLT scores and English course grades. Compared to students who did not reach a mastery level, the odds of receiving a higher English grade were nine times greater for students with a maximum of two mistakes on the academic section of the VLT, and four times greater for students who reached the minimum mastery level. Findings indicate a need for these learners to attain a greater understanding of academic vocabulary in English and suggest the need for a principled focus on academic vocabulary acquisition.

Keywords: academic vocabulary; academic achievement; vocabulary testing; second language learning; mastery levels


«Mind the gap» - Akademisk ordforråd som prediktor for karakterer i engelsk

Sammendrag
Kunnskap om akademiske ord er nødvendig for at norske elever i videregående skole skal kunne gjennomføre engelskfaget og for at de skal kunne kvalifisere seg til høyere utdanning. Akademiske ord omfatter ord som forekommer i vitenskapelige tekster fra ulike akademiske disipliner (for eksempel dessuten, forskning). Fokuset i denne artikkelen er forholdet mellom elevers kunnskap om skriftlige akademiske ord og karakterene deres i engelsk. 134 norsktalende elever på Vg1 studiespesialiserende mellom 15 og 17 år tok Nations (1990) VLT, den akademiske delen fra versjon en og to av Schmitt et al. (2001) reviderte test. Resultatene viser at elevene i gjennomsnitt hadde en høy VLT- poengsum (80.93%), men 58.21% ikke klarte å oppnå den laveste anbefalte poengsummen på 52/60 og det var en høy grad av variasjon i resultatene (SD = 8.31). En Spearman-korrelasjon viste signifikante forbindelser mellom resultatene fra VLT og elevenes engelskkarakterer. Sannsynligheten for å ha en høyere engelskkarakter var ni ganger større for elever med maksimum to feil på VLT- testen og fire ganger større for de som oppnådde minimumskravet på 52/60. Funnene indikerer at disse elevene har behov for å utvikle en bedre forståelse av akademiske ord, og de antyder dermed også et behov for fokus på utvikling av akademisk ordforråd i engelskundervisningen.

Nøkkelord: akademisk ordforråd, testing av vokabular, engelsk som andrespråk, språkundervisning

Forfatterbiografi

Kimberly Marie Skjelde, Universitetet i Bergen

 

 

Nedlastinger

Publisert

2020-10-15

Hvordan referere

Skjelde, K. M., & Coxhead, A. (2020). Mind the gap: Academic vocabulary knowledge as a predictor of English grades . Acta Didactica Norden, 14(3), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7975

Utgave

Seksjon

Artikkel