Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.- 4.trinn

Forfattere

  • Merete Helland Universitetet i Stavanger
  • Eli Kristin Aadland Høgskulen på Vestlandet
  • Anne Selvik Ask Universitetet i Agder
  • Camilla Sandvik Nord universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7994

Emneord (Nøkkelord):

mat- og helseundervisning, rammefaktorer, budsjett, utstyr, lærerkvalifikasjon, 1.-4. trinn

Sammendrag

Mat og helse har kompetansemål etter 4. trinn i norsk grunnskole, men få studier har sett på betydningen av rammefaktorer for undervisningen i mat og helse på barnetrinnet. I denne studien undersøker vi læreres og skolelederes oppfatninger av rammefaktorer og forskjeller mellom skolenes rammefaktorer, som lærerkvalifikasjoner, timeplanfestet undervisning, organisering, budsjett og utstyr. Data ble samlet inn gjennom 24 kvalita­tive intervju, fordelt på 9 med skoleledere og 15 med mat- og helselærere. Intervjuene ble gjennomført på 12 utvalgte praksisskoler fra alle landsdeler i Norge. Til tross for kort undervisningserfaring og manglende studiekompetanse i faget opplever både lærere og ledelse at de har tilstrekkelig med kompetanse til å undervise i faget på 1.–4. trinn. Læreren styrer ofte innholdet i faget selv, og det å timeplanfeste mat- og helseunder­visningen på 1.–4. trinn har en gunstig innflytelse på prioriteringen av mat og helse i barneskolen. I situasjoner der råvarer eller nytt utstyr handles inn, har mat- og helse­læreren et nøkternt pengebruk. Ikke alle skolene har undervisningskjøkken tilgjengelig for bruk på 1.–4. trinn, noe som kan føre til en teoretisering av undervisningen. Til tross for til dels gammelt utstyr i undervisningskjøkkenet, opplever lærerne at de har til­strekkelig med utstyr til å undervise 1.–4. trinn. De oppgir sambruk av undervisnings­rommet som en større utfordring.

Nøkkelord: mat- og helseundervisning, rammefaktorer, budsjett, utstyr, lærerkvalifikasjoner, 1.–4. trinn

Nedlastinger

Publisert

2021-04-10

Hvordan referere

Helland, M., Aadland, E. K. ., Ask, A. S., & Sandvik, C. . (2021). Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.- 4.trinn. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.7994

Utgave

Seksjon

Artikkel