Kartleggingsprøver i lesing: Tid for nytenking?

Forfattere

  • Bente Rigmor Walgermo Universitetet i Stavanger
  • Per Henning Uppstad Universitetet i Stavanger
  • Kjersti Lundetræ Universitetet i Stavanger
  • Finn Egil Tønnessen Universitetet i Stavanger
  • Oddny Judith Solheim Universitetet i Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8136

Emneord (Nøkkelord):

kartleggingsprøver i lesing, longitudinell prediksjon, tidlig innsats, dysleksi, lese- og skrivevansker, intensiv opplæring

Sammendrag

Sammendrag

Som en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen (NKVS) i norsk utdanning har vi i dag forskjellige leseprøver med ulike formål og utforminger for bruk i det 13-årige skoleløpet. I denne artikkelen tegner vi opp en historisk bakgrunn for innføringen av kartleggingsprøvene i lesing i begynneropplæringen, og peker på flere forhold som krever at man tenker nytt om dette prøvekonseptet. I artikkelen viser vi ved hjelp av data fra en longitudinell studie hvordan en kort oppgave gjennomført i slutten av 1. klasse forutsier vansker med leseforståelse i 3. klasse. Med utgangspunkt i disse resultatene drøfter vi kimen til et mulig nytt prøvekonsept med potensial for a) bedre samsvar mellom teori om lesing og måling av lesing, b) longitudinell prediksjon, og c) en prøve med forbedret pedagogisk potensial som kan gjennomføres på kortere tid. Sentralt i dette forslaget står tanken om en kort inngangsprøve som oppfyller hovedformålet om å identifisere de elevene som står i fare for å utvikle vansker med lesing. Denne følges av en utforskende del som gjennomføres en-til-en og gir læreren informasjon om hvordan vanskene arter seg.

Nøkkelord: kartleggingsprøver i lesing, longitudinell prediksjon, tidlig innsats, dysleksi, lese- og skrivevansker, intensiv opplæring

Nedlastinger

Publisert

2021-04-10

Hvordan referere

Walgermo, B. R., Uppstad , P. H. ., Lundetræ , K., Tønnessen , F. E., & Solheim , O. J. (2021). Kartleggingsprøver i lesing: Tid for nytenking?. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.8136

Utgave

Seksjon

Artikkel