Samisk språk og tekst i norskdidaktikken – oppdagelse og opplevelse

Forfattere

  • Signe Rix Berthelin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8218

Emneord (Nøkkelord):

Samisk språk, Samisk tekst, Sørsamisk, Norskdidaktikk, Grammatikkdidaktikk

Sammendrag

Artikkelen presenterer et nytt undervisningsopplegg der norsklærerstudenter leser en autentisk tekst på sørsamisk og skaffer seg innblikk i grammatikken gjennom stillas­byggende oppgaver og den online tilgjengelige ordboka Nedtedigibaakoeh (u.å.). I løpet av en enkelt økt får studenten innblikk i språket og verktøy og metoder til å utforske samisk språkstruktur videre alene eller sammen med elever. Hverken studenter eller faglærer må kunne et samisk språk for å gjennomføre opplegget. Samisk språk er del av den felles kulturarv som skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner (Utdan­ningsdirektoratet, 2020a). I et språkfag som norsk er det relevant å tilby lærerstudentene innblikk i samisk språkstruktur så vel som språkpolitiske og sosiolingvistiske forhold. Det er generelt utfordringer med å implementere opplæring om samiske tema i lærer­utdanningene (Olsen, Sollid & Johansen, 2017), og uten samisk språkkompetanse kan det være særlig utfordrende å undervise om samisk språkstruktur. Denne artikkelen viser hvordan slike utfordringer kan møtes med et opplegg som vektlegger autentisitet, studentaktivitet og internalisert motivasjon (Ryan & Deci, 2000). En gjennomføring i et førsteårsemne i norskdidaktikk viser at studentene mestrer oppgavene og opplever engasjement og inspirasjon i arbeidet med sørsamiske sangtekster. Med gode stillas kan man altså saktens jobbe med autentisk samisk tekst på samisk og la studentene oppdage samisk språkstruktur. Videre har opplegget grammatikkdidaktisk potensial: Studentene må bruke grammatikkunnskap og metaspråk aktivt for å forstå den samiske teksten og samarbeide i prosessen. Dette kan bidra til varig forståelse av grammatikkbegreper, fordi studentene anvender grammatikkunnskapen til å løse oppgaver i nye sammen­henger (Haugen, 2019; Kunnskapsdepartementet, 2015–2016).

Nedlastinger

Publisert

2021-05-20

Hvordan referere

Berthelin, S. R. (2021). Samisk språk og tekst i norskdidaktikken – oppdagelse og opplevelse. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.8218

Utgave

Seksjon

Artikkel