Lese- og skriveferdigheter ved oppstart i 1. klasse med vekt på bokstavkunnskap

Forfattere

  • Wenke Mork Rogne Høgskulen i Volda
  • Siv Måseidvåg Gamlem Høgskulen i Volda
  • Randi Lyngbø Ottesen Høgskulen i Volda

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8327

Emneord (Nøkkelord):

tidlige lese- og skriveferdigheter, bokstavkunnskap, begynneropplæring, tidlig innsats

Sammendrag

Studien analyserer de tidlige lese- og skriveferdighetene til et utvalg norske elever ved skolestart på 1. trinn (6 år gamle). Målet er å fremheve noen sentrale variabler som kjennetegner ferdigheter for elever i bokstavkunnskap, og hvilke lese- og skrive­ferdigheter de strever med i starten av 1. klasse. Resultatene viser store forskjeller mellom de ca. 20 % av elevene med lavest skår i bokstavkunnskap (n = 109) og resten av utvalget (n = 468), når det gjelder ulike lese- og skrivemål, men særlig er forskjellen stor når det gjelder bokstavgjenkalling og fonologisk analyse. Resultatene fremhever variablene som karakteriserer ferdighetene til elever med lav mestring i lesing og skriving, og gir kunnskap for lærere som kan styrke opplæringen for denne elevgruppen.

Nedlastinger

Publisert

2021-05-20

Hvordan referere

Rogne, W. M., Gamlem, S. M., & Ottesen, R. L. (2021). Lese- og skriveferdigheter ved oppstart i 1. klasse med vekt på bokstavkunnskap. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.8327

Utgave

Seksjon

Artikkel