Controversially uncontroversial? Swedish pre-service history teachers’ relations to their national pasts

Forfattere

  • Robert Thorp Uppsala University
  • Monika Vinterek Dalarna University

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8379

Emneord (Nøkkelord):

nationell historia, historiedidaktik, historiemedvetande, historiebruk

Sammendrag

Abstract

This article presents a study of how Swedish pre-service history teachers narrated their nation’s past. Previous research on national history education has generally focused on the treatment of conflicts in national history and what challenges that poses for history education. The present study seeks to complement and broaden this research through its focus on a country where national history is generally perceived as uncontroversial and the debate on national history is generally characterised by consensus, and on what strategies future history teachers use when recounting the national history of Sweden. Using a qualitative approach, we asked our respondents to “Tell us the history of Sweden in your own words” in writing. The study finds that the vast majority of the respondents approach their national history in a way that reinforces a traditional view of Swedish national history. These narratives are generally presented in a way that does not engage with or show how perspective and position affects our rendering of history, which has often been regarded as problematic in history educational research. At the same time, these results also show that our respondents are well familiar with the dominant way of perceiving the Swedish past, something that could also be argued to be valuable in history education, depending on how we choose to approach national history.

Keywords: national history, history education, historical consciousness, uses of history

 

Kontroversiellt okontroversiellt? Om svenska historielärarstudenters relation till deras nationella förflutna

Sammandrag

Artikeln presenterar en studie av hur svenska historielärarstudenter skildrade Sveriges historia. Tidigare forskning om nationell historieundervisning har främst närmat sig ämnet från ett konfliktperspektiv och undersökt vilka utmaningar detta innebär för historieundervisningen. Föreliggande studie söker att komplementera tidigare forskning genom att fokusera på ett land vars nationella historia generellt uppfattas som okontro­versiell och där debatten om den nationella historieskrivningen i stor utsträckning präglas av konsensus, samt på vilka strategier historielärarstudenter använder när de skildrar Sveriges historia. Genom en kvalitativ forskningsansats bad vi våra respond­enter att skriftligen”Berätta Sveriges historia med dina egna ord”. Studien visar att majoriteten av respondenterna skildrar den svenska historien på ett sätt som återger en traditionell syn på Sveriges historia. Dessa narrativ är generellt skrivna på ett sådant sätt att de inte visar hur perspektiv och positionering påverkar hur vi skildrar det förflutna, något som ofta ansetts vara problematiskt i historiedidaktisk forskning. Samtidigt visar studiens resultat att respondenterna är välbekanta med det dominerande sättet att skildra den svenska historien, något som även kan vara värdefullt för historieundervisningen, beroende på hur vi väljer att närma oss den nationella historien.

Nyckelord: nationell historia, historiedidaktik, historiemedvetande, historiebruk

Nedlastinger

Publisert

2020-12-08

Hvordan referere

Thorp, R., & Vinterek , M. . (2020). Controversially uncontroversial? Swedish pre-service history teachers’ relations to their national pasts. Acta Didactica Norden, 14(4), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8379