Ulv engasjerer! Erfaringer med skjønnlitteratur i tverrfaglig arbeid på mellomtrinnet

Forfattere

  • Haakon Halberg Nord universitet
  • John Brumo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8474

Emneord (Nøkkelord):

tverrfaglig undervisning, litteraturdidaktikk, elevengasjement, litteraturlesing, konstant-komparativ metode

Sammendrag

Kan fortellinger om dyr skape større tverrfaglig engasjement og interesse blant elever på mellomtrinnet? Elever fra tre skoler har gjennomført et litteraturdidaktisk prosjekt om rovdyr. Elevene lyttet til Jacob Breda Bulls fortelling «Ulveslaget» (1892), som er en dramatisk fortelling fra den litterære kulturarven. Problemstillingen er: Hvordan opplever elevene den skjønnlitterære fortellingen «Ulveslaget» i forbindelse med et tverrfaglig undervisningsopplegg om rovdyr? Metodologisk er det gjennomført en case-studie, og dataene er behandlet med en konstant-komparativ metode, en form for Grounded Theory der et åpent forskningsspørsmål besvares gjennom konstante sammenligninger som resulterer i utvikling av en teorigenererende kjernekategori basert på ulike hovedkategorier (Corbin & Strauss, 2015). Resultatene viser at elevene som gruppe engasjeres av fortellingen. Engasjement som kjernekategori forener de fire hovedkategoriene «‘Ulveslaget’ er lett å forstå», «‘Ulveslaget’ skaper følelser», «‘Ulveslaget’ setter i gang aktivitet» og «‘Ulveslaget’ skaper lyst til å lære mer om rovdyr». Utprøvingsprosjektet viser lærings- og opplevelsesmulighetene som ligger i arbeid med skjønnlitteratur i tverrfaglige sammenhenger, med tanke på Fagfornyelsen med ny overordnet del av læreplanen og innføringen av nye læreplaner i fag. Prosjektet viser at innhold og handling i den skjønnlitterære fortellingen er viktig for elevenes engasjement.

Nøkkelord: tverrfaglig undervisning, litteraturdidaktikk, elevengasjement, litteraturlesing, konstant-komparativ metode

 

Impassioned by wolves! Using fiction in interdisciplinary projects at the upper primary level

Abstract

Can stories about animals create a greater interdisciplinary engagement and interest among middle school students? Students from three schools have completed a project in the didactics of literature dealing with predators. As part of the project, the students have listened to “Ulveslaget” [Battle with wolves] (1892), a classic short story from Norway’s literary canon by Jacob Breda Bull. The study aims to explore how students experience this short story as part of an interdisciplinary project about predators in nature. Methodologically, this is a case study and the data is analyzed with the constant comparative method (Corbin & Strauss, 2015). The method is a variant of Grounded Theory where constant comparison generates a core category based on four sub-categories. The results show that the short story engages the students. The core category “engagement” is recognized by the sub-categories “easy to understand”, “creates emotions”, “triggers activity”, and “triggers interest in learning more about predators”. The case shows the potential for learning by using fictional short stories, especially with regard to the interdisciplinary emphasis in the new national curriculum in Norway. Additionally, the case study shows how the content and the plot of the short story influence the students’ motivation for reading.

Keywords: interdisciplinary teaching, literature didactics, student engagement, reading fiction, the constant comparative method

Nedlastinger

Publisert

2021-01-19

Hvordan referere

Halberg, H., & Brumo, J. (2021). Ulv engasjerer! Erfaringer med skjønnlitteratur i tverrfaglig arbeid på mellomtrinnet. Acta Didactica Norden, 15(1), 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8474

Utgave

Seksjon

Artikkel