Lærerstudenter i elevrollen møter utforskende arbeidsmåter i naturfag

Forfattere

  • Camilla Haslekås Universitetet i Sørøst-Norge
  • Silje Kittilsen Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8569

Emneord (Nøkkelord):

utforskende arbeidsmåter, lærerutdanning, naturfag, læreroppfatning, modellering

Sammendrag

Utforskende arbeidsmåter har fått et økt fokus i skolen. Bruk av utforskende arbeidsmåter kan bidra til økt engasjement og interesse hos elevene, samt dybdelæring. Likevel viser det seg at begrepet utforskende arbeidsmåter blir brukt og tolket på mange ulike måter, og mange lærere finner det vanskelig å ta disse i bruk i undervisningen. Det er derfor viktig at kommende lærere får erfaringer med og innsikt i disse undervisningsformene. I denne studien har vi undersøkt åtte lærerstudenters refleksjoner rundt utforskende arbeidsmåter etter selv å ha vært i elevrollen i et utforskende undervisningsopplegg i naturfag laget for 5.-7.trinn. Resultatene viser at lærerutdanners modellering etterfulgt av tilrettelagt refleksjon gir studentene en begynnende forståelse for sentrale aspekter ved utforskende arbeidsmåter. Slik som for eksempel at det er sentralt å formulere spørsmål, og at elvene deltar aktivt i å søke etter og finne svar på disse. Lærerstudentene fant undervisningsopplegget lærerikt og engasjerende, og uttrykker at de selv vil ta i bruk undervisningsformene som lærere. Dette til tross for at de også så noen utfordringer ved disse arbeidsmåtene. Vi argumenterer for at førstehåndserfaring med utforskende arbeidsmåter gjennom elevrollen, samt diskusjon og refleksjon i et læringsfellesskap, har påvirket studentenes læreroppfatninger om utforskende arbeidsmåter. Læreroppfatninger er en av de viktigste faktorene for at lærere skal ta i bruk nye undervisningsstrategier.

Nedlastinger

Publisert

2022-11-09

Hvordan referere

Haslekås, C., & Kittilsen, S. (2022). Lærerstudenter i elevrollen møter utforskende arbeidsmåter i naturfag. Acta Didactica Norden, 16(3), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8569

Utgave

Seksjon

Artikkel