Matematikklæreres refleksjoner om egne undervisningsutfordringer

Forfattere

  • Marianne Maugesten Høgskolen i Østfold
  • Reidar Mosvold Universitetet i Stavanger
  • Janne Fauskanger Universitetet i Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8640

Emneord (Nøkkelord):

matematiske undervisningsutfordringer, undervisningskunnskap, tallforståelse

Sammendrag

Matematikkundervisning stiller krav til matematikkfaglig og matematikkdidaktisk kunnskap. Mens mange forskere har studert kunnskapen lærere har, eller den kunn­skapen de bruker i undervisningen, retter denne studien fokuset mot hvilke matematiske undervisningsutfordringer som er i fokus når lærere reflekterer over egen matematikk­undervisning, og hvilke deler av den profesjonelle kunnskapsbasen de trekker inn i refleksjonene. Andretrinnslærerne i denne studien reflekterer omkring mange sentrale matematiske undervisningsutfordringer, men det matematiske fokuset i refleksjonene er ofte uklart – selv når de reflekterer over undervisningsutfordringer som stiller krav til spesialisert matematisk kunnskap. Resultatene fra studien indikerer også at lærerne ofte bruker et upresist og hverdagslig språk når de reflekterer over egen matematikk­undervisning.

Nøkkelord: matematiske undervisningsutfordringer, undervisningskunnskap, tallforståelse

 

Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching

 

Abstract

Teaching requires a special content knowledge as well as pedagogical content knowledge. Whereas many studies have investigated the knowledge teachers have or use in teaching, this study investigates what mathematical tasks of teaching that are in focus when teachers reflect on their own mathematics teaching, and what aspects of the professional knowledge base they draw upon. The second grade teachers in this study reflect on several core tasks of teaching mathematics, but their reflections tend to have an unclear mathematical focus — even when they reflect upon tasks of teaching that require specialized content knowledge. The results from this study also indicate that the language teachers use to reflect on their own mathematics teaching tends to lack precision and rigor.

Keywords: mathematical tasks of teaching, mathematical knowledge for teaching, number sense

Nedlastinger

Publisert

2021-03-03

Hvordan referere

Maugesten, M., Mosvold , R., & Fauskanger , J. (2021). Matematikklæreres refleksjoner om egne undervisningsutfordringer. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.8640

Utgave

Seksjon

Artikkel