Podkast som produkt: Litterær kompetanse i elevproduserte podkaster i litteraturundervisningen på videregående skole

Forfattere

  • Gunvald Dversnes Universitetet i Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8771

Emneord (Nøkkelord):

Litterær kompetanse, Samtidslyrikk, Videregående skole, design-based research (DBR), elevproduserte podkaster

Sammendrag

Artikkelen utforsker elevproduksjon av podkaster i videregående skole ved å undersøke hvilken litterær kompetanse vg1-elever ved det studiespesialiserende programområdet uttrykker når de lager podkaster om samtidslyrikk i litteraturundervisningen. Utgangs­punktet for undersøkelsen er Åsmund Hennigs (2017) forståelse av litterær kompetanse som (a) kunnskap om lesing, (b) kunnskap om kontekst, (c) kunnskap om tekst, og (d) litterær leseferdighet. Analysen viser at elevene uttrykker et bredt spekter av litterær kompetanse når de snakker om samtidslyrikk innenfor podkastformatet. Elevene deler sine egne leseopplevelser med lytterne, analyserer diktene i lys av fagbegreper og knytter dem opp mot en større kulturell kontekst. Elevene er i mindre grad opptatte av forfatterne bak samtidsdiktene og hvilke litterære tradisjoner de tilhører.

Nedlastinger

Publisert

2022-04-07

Hvordan referere

Dversnes, G. (2022). Podkast som produkt: Litterær kompetanse i elevproduserte podkaster i litteraturundervisningen på videregående skole. Acta Didactica Norden, 16(1), 29 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8771

Utgave

Seksjon

Artikkel