Generasjon 2.0

Mannlige lærere i kunst og håndverk

Forfattere

  • Ingvard Bråten Høgskolen på Vestlandet
  • Jorunn Spord Borgen Universitetet i Sør-Øst Norge og Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8805

Emneord (Nøkkelord):

Kunst og håndverk, Kjønnsperspektiv, Livsløp

Sammendrag

Menn er i mindretall som lærere i grunnskolen, denne tendensen blir forsterket i kunst- og håndverksfaget. Vi har intervjuet mannlige lærere som underviser i faget i grunnskolen, samt mannlige studenter som utdanner seg til å bli lærere i faget. Vi har gjort dette for å få mer kunnskap om forhold som kan ha hatt betydning for utdanningsvalg og yrkesutøvelse.

      I lys av livsløpsteori ser vi på informantenes liv med kunst og håndverk i forhold til historisk tid og sted, tidspunkt for livshendelser, sammenhengende liv og menneskelig handlefrihet (agentskap). Informantene forteller om positive møter med faget i egen oppvekst og at muligheten for å dele egen glede og kunnskap med elever er en drivkraft for å arbeide med kunst og håndverk i skolen. Som nåværende og kommende lærere i kunst og håndverk er informantene rollemodeller for barn og kan ha betydning for rekrutteringen av kommende lærere i faget. Informantene forteller selv om mennesker som har påvirket dem, og i disse historiene er det andre menn som er mest framtredende. Faget informantene beskriver i skolen er preget av kjønnsstereotype materialvalg, for eksempel tre fremfor tekstiler, og det ser ut som om forskjeller mellom kjønnene slik vi kjenner dem fra tidligere, vedlikeholdes. Dette skjer på grunn av individuelle valg, men også gjennom kontekstuelle rammer en møter i skole og utdanning.

Nedlastinger

Publisert

2022-04-19

Hvordan referere

Bråten, I., & Borgen, J. S. (2022). Generasjon 2.0: Mannlige lærere i kunst og håndverk. Acta Didactica Norden, 16(1), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8805

Utgave

Seksjon

Artikkel
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}