Lärares val av litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll

Forfattere

  • Jonas Johansson Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8892

Emneord (Nøkkelord):

litteraturhistoria, litteraturundervisning, litteraturdidaktik, didaktiska val, ämneskonceptioner

Sammendrag

Studien syftar till att synliggöra och diskutera de val av undervisningsinnehåll som gymnasielärare i svenska gör när de introducerar litteraturhistoria i kursen svenska 2. Undersökningen gjordes mot bakgrund av bristen på tidigare praktiknära litteratur­historiedidaktisk forskning samt i relation till tidigare studier som belyst elevers bristande intresse för litteraturhistoria. Materialet består av videoinspelade observa­tioner av åtta svensklärares introduktionslektioner till litteraturhistoria. Introduktions­passen valdes med tanke på att de kan ses som tillfällen då lärare försöker väcka intresse för ämnesområdet. Alla lärare undervisade på ett högskoleförberedande program. Studien ramas in av ett didaktiskt och läroplansteoretiskt ramverk. Tematisk innehålls­analys användes som analysmetod och resultatet av analysen visar ett brett utbud av möjliga litteraturhistoriska undervisningsinnehåll. Studien bidrar således med ny empirisk kunskap om vilka litteraturhistoriska undervisningsinnehåll som ställs i förgrunden när svensklärare introducerar litteraturhistoria. Tidigare har svenskämnet i stor utsträckning diskuterats i relation till svenskämneskonceptionerna svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Studiens resultat diskuteras i relation till dessa men ger ytterligare bidrag genom att konkretisera och synliggöra den variation av val av undervisningsinnehåll som förekommer i klassrummen när litteraturhistoria intro­duceras.

Nedlastinger

Publisert

2022-03-02

Hvordan referere

Johansson, J. (2022). Lärares val av litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll. Acta Didactica Norden, 16(1), 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8892

Utgave

Seksjon

Artikkel
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}