Litteraturdidaktik på empirisk grund: Didaktisk diskussion med utgångspunkt i 413 mellanstadie-elevers läsarreaktioner på Katarina Taikons roman Katitzi

Forfattere

  • Olle Nordberg Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.9129

Emneord (Nøkkelord):

litteraturdidaktik, barn- och ungdomslitteratur, boksamtal, svenskämnet i grundskolan, empirisk läsforskning, demokrati och mänskliga rättigheter

Sammendrag

Inom det pågående projektet Alla läser! har en stor grupp (413) elever i åldrarna 10–12 år läst och samtalat om romanen Katitzi. Boken, som gavs ut 1969, är den inledande delen i den välkända och betydelsefulla romanserien om flickan Katitzi med en tydlig koppling till författarens eget liv. I romansviten skildras avskalat och direkt den mycket påtagliga rasism som romer utsatts för i Sverige, samtidigt som den innehåller spänning, humor och värme. Artikelns syfte är att undersöka hur elevers respons vid läsning av och samtal om skönlitteratur förhåller sig till välkända receptionsteorier om vad littera­turläsning kan betyda för en människas utveckling av demokratiska och empatiska perspektiv. Den syftar också till att relatera resultaten till aktuell forskning om roman­serien, en diskussion där det allmänt didaktiska respektive det specifikt verklighets­anknutna har setts som betydelsefullt för receptionen och genomslaget under 60-, 70- och 80-talen.

      Eleverna har fyllt i digitala enkäter före och efter läsning. Studien fokuserar elevernas fritextsvar till et urval enkätfrågor och kombinerar kvantitativa och kvalitativa perspektiv i analysen. Resultaten visar ett stort elevengagemang och en klar majoritet (76 %) formulerar tankar om människovärde och diskriminering med utgångspunkt både i Katitzis situation och i samtidens pågående rasism, såväl i närområdet som internationellt. Artikeln ger ett empiriskt grundat stöd för den personlighetsutvecklande potential som finns i skönlitteratur, vilken ofta diskuterats på teoretisk nivå utan förankring i större läsargrupper. Den visar också att den affektiva läsningen inte per automatik medför en subjektiv och grund textförståelse vilket den läsarorienterade litteraturdidaktiken återkommande kritiserats för under 2000-talet.

Nedlastinger

Publisert

2022-03-08

Hvordan referere

Nordberg, O. (2022). Litteraturdidaktik på empirisk grund: Didaktisk diskussion med utgångspunkt i 413 mellanstadie-elevers läsarreaktioner på Katarina Taikons roman Katitzi. Acta Didactica Norden, 16(1), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9129

Utgave

Seksjon

Artikkel