Kritisk literacy i skriveopplæringa: å ta stilling til problemer og ytre seg på naturfaglig grunnlag

Forfattere

  • Vibeke Lorentzen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.9150

Emneord (Nøkkelord):

kritisk literacy, skriveopplæring, argumentasjon, fagspesifikk literacy, naturfag, ungdomstrinn

Sammendrag

I tråd med Kunnskapsløftets målsetting om at arbeidet med kritisk tenkning skal innlemmes i alle fag på fagrelevante måter, undersøker denne studien hvordan et skriveforløp i naturfag bidrar til kritisk tenkning og skriftlig argumentasjon på fagets premisser. Koblinga mellom kritisk literacy og argumenterende skriving er basert på at ferdighetene som trengs for å skrive argumenterende, er mange av de samme som er involvert i kritisk tenkning. Undervisningsopplegget ble gjennomført over en fireukersperiode på 9. trinn mens elevene hadde digital hjemmeskole under koronapandemien. Studien er designet som en dialogisk intervensjon (Matre, Solheim & Otnes, 2021); her vil det si at opplegget er utviklet i løpende dialog mellom en lærer som sto for gjennomføring og utvikling i klasserommet, og en forsker som var tilgjengelig for veiledning. Gjennom analyser som er forankra i det nevnte skriveforløpet, søker jeg svar på følgende spørsmål: Hvordan er kritisk stillingtagen realisert i elevers svar på en argumenterende skriveoppgave i naturfag? Analysene viser at elevene behersker skriftlig argumentasjon og kritisk tenking på fagets premisser i en lærerstøttet skriveprosess hvor kilder utforskes og tekster skrives og revideres med støtte i ulike skriveressurser. Utforskende og kritiske tilnærminger kommer til syne gjennom analyser av kilder, utdyping og nyansering av argumenter, rike drøftinger, selvstendige vurderinger og kvalifiserte konklusjoner basert på den faglige og samfunnsaktuelle konteksten skriveoppgaven springer ut av. Artikkelen bidrar med kunnskap om hvordan intensjonene bak kritisk tenkning i grunnskolen kan realiseres gjennom ei faglig integrert skriveopplæring, der elevene får bruke skrift til å utforske, reflektere, argumentere og ta stilling.

Nedlastinger

Publisert

2022-05-19

Hvordan referere

Lorentzen, V. (2022). Kritisk literacy i skriveopplæringa: å ta stilling til problemer og ytre seg på naturfaglig grunnlag. Acta Didactica Norden, 16(1), 29 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9150

Utgave

Seksjon

Artikkel