Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge

Forfattere

  • Irina Ivashenko Amdal Universitet i Agder
  • Line Beate Tandsæther Mastad Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.9154

Emneord (Nøkkelord):

lærerutdannerrolle, profesjonskvalifisering, lærerutdanning og praksisstudiet

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi praksislæreres forståelse av sin rolle som lærerutdannere. Denne kvalitative studien er basert på analysen av 104 refleksjonsnotater fra praksislærere ved fem lærerutdanningsskoler i Norge. Deltagerne ble bedt om å reflektere over sin rolle som lærerutdannere. Under analyseprosessen kom vi fram til at deltagerne i studien forstår sin lærerutdannerrolle som (1) portvoktere for- og ivaretagere av lærerprofesjonen, (2) veiledere og (3) relasjonsbyggere og rollemodeller. Vi diskuterer studiens resultater i lys av teori og tidligere forskning samt reflekterer rundt de etiske overveielsene som kan ha påvirket studiens resultater. Studien kaster et kritisk blikk på betydningen av en større involvering av praksisfeltet i profesjonskvalifiseringen av lærerstudenter.

Nedlastinger

Publisert

2022-06-08

Hvordan referere

Ivashenko Amdal, I., & Mastad, L. B. T. (2022). Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge. Acta Didactica Norden, 16(1), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9154

Utgave

Seksjon

Artikkel
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}