Nr 3 (2019): Kirkelig undervisning da, nå og framover. 50 år med katekettjeneste

					Se Nr 3 (2019): Kirkelig undervisning da, nå og framover. 50 år med katekettjeneste

Dette nummeret rommer mange refleksjonsartikler om utviklingen som har skjedd i og med kirkelig undervisning i perioden etter at de første stillingene innen feltet ble opprettet for femti år siden. Det dreier seg om ordinasjon, kateketutdanning og kompetansebehov, om identitet og utfordringer for kateketer og menighetspedagoger. Det trekkes linjer mellom ulike tider og ulike områder innen kirkelig undervisning, endringer som har skjedd og hva de betyr for menigheter som helhet og for helhetlig tilnærming til kirkelig undervisning. Utgaven inneholder også forskningsartikler om skolegudstjeneste, kunnskapsutvikling i forbindelse med planarbeid i trosopplæring og barnehagers arbeid med verdier, samt bokmeldinger.

Publisert: 2019-10-17

Hele nummeret