Skjønnlitteraturen i det tverrfaglige - Når mellomtrinnselever leser skjønnlitteratur og lærer om rovdyr i en uteskoledidaktisk sammenheng

Forfattere

  • Haakon Halberg Nord universitet og NTNU Norges teknisk naturvitenskapelig universitet
  • Tove Anita Fiskum Nord universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8808

Emneord (Nøkkelord):

Uteskole, Tverrfaglige tema, Skjønnlitterær lesing, Abstrakt versus konkret læring

Sammendrag

Mellomtrinnselever fra 6 ulike skoler i Norge har lest skjønnlitteratur og deltatt på en rovdyrskole for å lære om rovdyrproblematikk og få et kunnskapsgrunnlag som kan brukes for å forstå ulike dilemmaer innenfor rovdyrforvaltning.  I denne artikkelen utforskes lesingas rolle og funksjon, på grunnlag av følgende problemstilling:Hva kan lesinga av skjønnlitteratur tilføre elevenes læring om og interesse for rovdyr og rovdyrproblematikk i en uteskoledidaktisk kontekst, og motsatt: hva kan et tverrfaglig uteskoledidaktisk undervisningsopplegg om rovdyr tilføre elevenes lesing av skjønnlitteratur? 115 mellomtrinnselever er intervjuet I grupper før og etter prosjektet. Deres lærere er intervjuet i etterkant. Resultatet viser at lesing av skjønnlitteratur i denne konteksten kan være fruktbart når det gjelder kunnskap, interesse og holdninger til rovdyrproblematikk, og at det tverrfaglige arbeidet kan virke positivt inn på elevenes leselyst og i en viss grad litterære forståelse. I artikkelen nyanseres og drøftes konsekvensene av dette.    

 

Nedlastinger

Publisert

2022-11-09

Hvordan referere

Halberg, H., & Fiskum, T. A. (2022). Skjønnlitteraturen i det tverrfaglige - Når mellomtrinnselever leser skjønnlitteratur og lærer om rovdyr i en uteskoledidaktisk sammenheng . Acta Didactica Norden, 16(3), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8808

Utgave

Seksjon

Artikkel