Acta Didactica Norden er en fortsettelse av Acta Didactica Norge. Acta Didactica Norge ble publisert første gang i 2007.  Ved inngangen til 2020 byttet tidsskriftet navn til Acta Didactica Norden for bedre å gjenspeile tidsskriftets forfatterkrets og geografiske nedslagsfelt. Årganger utgitt under navnet Acta Didactica Norge (årgang 1-13) ligger her.